Strona główna Aktualności Skąd pochodzi woda dla Wrocławia
  • Bez kategorii

Skąd pochodzi woda dla Wrocławia

Woda dostarczana mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia pochodzi przede wszystkim z rzek mających swoje źródła w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. W blisko 100% ujmowana jest z rzeki Oława, zasilanej dodatkowo wodą z rzeki Nysa Kłodzka. Woda trafia następnie do dwóch Zakładów Produkcji Wody: „Mokry Dwór” – bezpośrednio z ujęcia oraz „Na Grobli” – po wstępnym oczyszczeniu na terenach wodonośnych. Niewielka ilość wody dostarczana jest z ujęcia głębinowego w Leśnicy, gdzie trafia do lokalnej sieci wodociągowej.

Woda jest oczyszczana kolejno podczas 10 różnych procesów, m.in.: przez nowoczesne filtry piaskowe i węglowe oraz poddawana jest ozonowaniu i dezynfekcji. Następnie przez sieć wodociągową trafia do mieszkańców Wrocławia oraz kilku podwrocławskich gmin. Dzięki ciągłym inwestycjom w modernizację obu zakładów oraz w sieć dystrybucji, jej jakość stale utrzymuje się na wysokim poziomie.